Comprendre millor a les persones amb Alzheimer

Comprendre millor a les persones amb Alzheimer

 Les persones amb Alzheimer poden actuar de manera que sembli que s'hagin tornat insensibles amb el que passa al seu voltant.
Poden mostrar indiferència pel que passa i actuïn de manera incomprensible per la resta de persones que els envolten. Tot i això,
la manera aquesta d'actuar és involuntària, ja que pot ser que no s'adonin compte que la persona que els cuida està cansada o no es troba bé.

Aquesta actitud involuntària per part dels pacients pot provocar emocions negatives en les persones que s'encarreguen de cuidar-los.
El problema roman en què aquestes emocions negatives sovint es poden projectar sobre la persona que pateix la malaltia, provocant
efectes negatius en aquesta.
 

Pot ser frustrant veure que la persona a la qual cuidem no ens entén, però no és culpa seva, ja que l'empatia té a veure amb diferents
funcions cognitives que amb la malaltia es van deteriorant. És important entendre que la persona que pateix Alzheimer no es pot adaptar
a la nostra realitat, ja que a causa de la malaltia, li resulta molt més difícil. Per tant, malgrat costi davant la situació en la qual es troben els
cuidadors, han de ser ells qui facin l'esforç d'empatitzar amb la persona que no pot fer-ho i adaptar-se a la realitat del pacient.

És important establir una relació fluida amb la persona que pateix Alzheimer, ja que d'aquesta manera ens serà més fàcil entendre el que
sent i el que li passa.

 

2018-04-16T14:34:54+00:00