AFAB col.labora en el Projecte de Grups Terapèutics per a Cuidadors de Malalts d'Alzheimer

AFAB col.labora en el Projecte de Grups Terapèutics per a Cuidadors de Malalts d'Alzheimer

Grups Terapéutics

A Espanya hi ha més de 600.000 persones que tenen Alzheimer i altres demències i cada una té com a mínim una persona que se'n cuida. De vegades, I'assistència als malalts comporta una atenció de 24 hores diàries, fet que causa als cuidadors una pèrdua de vida personal que, en la majoria dels casos, provoca problemes psicològics i físics.

L'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Pasqual Maragall col·laboren en el desenvolupament d'un programa d'intervenció psicoterapèutica que pretén avaluar científicament els efectes de la teràpia clínica en el benestar dels cuidadors de persones amb la malaltia d'Alzheimer per, d'aquesta manera, contribuir a millorar la seva qualitat de vida.

La CEAFA (Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demencies) hi participa mitjançant les Associacions de Familiars d'Alzheimer, a les seus de les quals es durà a terme aquest programa de intervenció.

 

Una recerca per millorar la qualitat de vida dels cuidadors

Els cuidadors participaran en grups terapèutics o grups d'acompanyament durant un període de 4 mesos, durant 1 hora i mitja a la setmana. En alguns grups terapèutics, a més, i durant 1 any des de la finalització de la teràpia, es mantindrà una sessió de seguiment mensual. En la recerca, hi participarà un equip de psicòlegs clínics que dirigirà els grups terapèutics i farà I'avaluació psicològica dels cuidadors. Es facilitarà l'atenció i la cura de les persones amb la malaltia d'Alzheimer durant el temps que els cuidadors assisteixin als grups.

En els grups terapeutics es tractaran experiencies personals dels cuidadors, i es proporcionarà informació i suport sobre les problematiques principals que els afecten.

"He aprés un camí nou per tornar a ser alegre i positiva, com sempre ho havia estat"

 En cada sessió es parlara de temes importants per als cuidadors:

• La comunicació amb la persona malalta, la família i l'entorn

• Reaccions "negatives" de la persona malalta: agressivitat, desconfiança ...

• Renúncies de la persona cuidadora

• Emocions: culpabilitat i depressió versus acceptació i sentit de l'humor

• El dol continu

• Domicili o residència?

• Saber cuidar-se

• Relaxació

En els grups d'acompanyament, els cuidadors es reuniran per intercanviar experiències i consells, però sense que hi hagi cap intervenció professional.

La recerca científica avaluarà l'impacte clínic de les diferents intervencions en diverses àrees: estat d'ànim, càrrega percebuda, qualitat de vida, ansietat i depressió i satisfacció amb la terápia. Això suposarà que es faran 4 avaluacions durant el transcurs d'un any i mig.

Criteris de participació

Per participar en el programa els cuidadors han de:

• Ser els cuidadors principals de la persona amb malaltia d'Alzheimer

• Dedicar una part important del seu temps a tenir cura de la persona malalta (supervisió diària)

• Signar el consentiment informat

I la persona a càrrec seu:

Ha d'haver estat diagnosticada

• Ha de patir un deteriorament global moderat o greu

2018-04-16T14:34:54+00:00