Utilitzem les noves tecnologies!

Utilitzem les noves tecnologies!

Utilitzant les noves tecnologies, fem tallers d’estimulació cognitiva presencials i en línia. L’estimulació cognitiva és una de les activitats més recomanades per persones grans, tant si tenen alguna patologia com si no. Existeixen multitud d’activitats adaptades a cada una de les persones que decideixen començar una teràpia, amb procediments diferents segons la seva situació i els objectius diferents. El més important és aprofitar les tècniques existents per beneficiar-se dels seus resultats: una activitat mental més dinàmica i un millor estat de la salut general.

L’estimulació cognitiva és un procés mitjançant el qual, a través d’una sèrie d’exercicis, es treballen les capacitats cognitives com la memòria, el càlcul, el raonament... amb l’objectiu de millorar aquestes capacitats. Aquestes activitats són totalment adaptables i flexibles, i ens permeten dur a terme un tractament i una prevenció de les alteracions cognoscitives i neuropsicològiques de moltes persones grans.  

Les activitats d’estimulació són molt variades i s’adapten a programes més amplis que tracten diversos àmbits: tallers d’atenció, de funcions executives, tallers de llenguatge, d’estimulació de la memòria, de percepció… En funció de la patologia del malalt haurà de realitzar uns exercicis o altres. 
 

imatge Utilitzem les noves tecnologies!imatge Utilitzem les noves tecnologies!imatge Utilitzem les noves tecnologies!imatge Utilitzem les noves tecnologies!imatge Utilitzem les noves tecnologies!
2018-04-16T14:34:54+00:00