Més de 30 anys al costat de les famílies amb Alzheimer

L'Alzheimer és una malaltia que no només afecta a la persona malalta, sinó també als familiars, majoritàriament els cuidadors principals. A l’AFAB posem a l’abast dels familiars tot el suport, des de l’emocional al jurídic, acollint i donant suport a aquelles persones que després del diagnòstic necessiten assessorament i ajuda.
L'AFAB té com a tasca prioritària, doncs, millorar la vida del malalt d'Alzheimer sobretot donant molta importància a la qualitat de vida de les famílies afectades, que són un pilar fonamental en tot el procés.

La nostra raó de ser

La nostra missió consisteix en representar i defensar els interessos, necessitats i drets de totes les persones que conviuen amb l'Alzheimer.

Els nostres valors:

  • Responsabilitat social
  • Compromís i solidaritat
  • Bon govern i qualitat en la gestió
  • Transparència i informació
  • Vocació de servei i honestedat
  • Confiança i unitat d'acció

Són ja més de 30 anys d'activitats, tallers, conferències, assistència, intervencions, esdeveniments, recollida de dades per la investigació i reivindicació davant de les administracions

Què és AFAB

L'Associació de Familiars amb Malalts d'Alzheimer de Catalunya es va crear el 1986 i va ser la primera entitat de les seves característiques que va funcionar a Espanya. Va néixer per mirar de cobrir les necessitats dels familiars de malalts d'Alzheimer, davant d'una situació de manca de recursos socials i informació sobre la malaltia. El desconeixement de la situació es feia palès en el patiment de les famílies i calia un paraigua que donés assistència tant a malalts com cuidadors.

Són ja més de 30 anys d'activitats, tallers, conferències, assistència, intervencions, esdeveniments, recollida de dades per la investigació i reivindicació davant de les administracions. 30 anys de treball per recolzar els familiars dels malalts d'Alzheimer i cridar l'atenció sobre el problema també social que suposa la malaltia i la importància de tenir cura dels cuidadors, oferint-los amistat, col·laboració i companyia.

Junta directiva

En l’Assemblea General de Socis celebrada el 16 de juny de 2015 va quedar constituïda la Junta Directiva de la forma següent:

PRESIDENT
Sr. Alejandro Vilá Indurain

VICE-PRESIDENTA
Sra. Concepció Pujolar Cantijoch

VOCALS
Sra. Ma. Rosa Dolz Rillo
Sra. Immaculada Fernàndez Verde
Sr. Antoni Galbany Viñamata
Sra. Montserrat Pelegrí Sellarés
Sra. Juana Sánchez Pérez

TRESORER
Sr. Josep Mª Carnicero i Manrique

SECRETÀRIA
Sra. Mercè Soler Delgar