Jornada "Alzheimer, #ConCienciaSocial" al Caixa Forum

Jornada "Alzheimer, #ConCienciaSocial" al Caixa Forum

- La FAFAC i CEAFA organitzen una Jornada Divulgativa gratuiïta sobre la malaltia de l’Alzheimer al Caixa Forum de Barcelona.
- L'enfocament integral de la malaltia, els trataments actuals, el Pla Nacional de l'Alzheimer, l'empoderament del malalt i l'Alzheimer Genètic seran els principals temes a tracar.
Per assistir-hi és necessari enviar un email a ceafa@ceafa.es indicant Barcelona + nom i cognoms dels assistents. L'aforament és limitat. 
La Jornada entra dins la campanya de CEAFA "Alzheimer #ConCienciaSocial" que vol reivindicar la necessària conscienciació que ha d'existir per garantir un adequat abordatge integral de l'Alzheimer que, a més de combatre els seus efectes sociosanitaris, posi en el centre d'atenció l'observació dels drets de les persones afectades (binomi malalt-cuidador), alhora que es respecti la seva dignitat i la condició com a persona de tots dos protagonistes. 
A més, es vol destacar que la demència és el paradigma de la dependència, que incideix gairebé la mateixa manera en aquest binomi, ja que el pacient acaba sent plenament dependent del seu cuidador i, moltes vegades, aquest no és capaç de desenvolupar la seva vida de manera autònoma sense aquell. No n'hi ha prou amb abordar la demència des de la perspectiva de la discapacitat ni de la cronicitat. És imperatiu abordar l'Alzheimer des de la perspectiva de la dependència i que aquest abordatge condueixi a un nou model d'atenció sociosanitària en el qual el centre de les seves atencions sigui el binomi de persones afectades per l'Alzheimer.
I d'altra banda, CEAFA vol donar suport o sustentar qualsevol acció o mesura que sigui una evidència contrastada i contrastable, alhora que ha d'exigir-se un major compromís amb la investigació -tant la biomèdica com la social o sociosanitaria-, com a únic recurs per avançar cap a l'eradicació de la malaltia, així com també de les seves conseqüències.

PROGRAMA DE LA JORNADA 

2018-04-16T14:34:54+00:00